Binnen onze interactie nu ook gewogen stemmen beschikbaar

Binnen onze interactie nu ook gewogen stemmen beschikbaar

De ene poll is de andere niet…

Het is een even eenvoudige als effectieve vorm van interactie: de poll. Of peiling, in goed Holandés. Je stelt een vraag of poneert een stelling met een aantal mogelijke antwoorden, je publiek maakt een keuze en zie daar: je hebt de mening van de aanwezigen gepeild. Maar let op… de ene poll is de andere niet!

Nieuw: de gewogen stemming

Via onze toepassingen Vaya (event-app) en Transmisión (eventplatform) kun je de poll heel eenvoudig inzetten tijdens live, online én hybride events. De resultaten zijn direct na stemming beschikbaar, in absolute stemmen of in procentuele verhoudingen. Dit paasweekend voegden we een extra poll-variant aan onze interactie toe: de gewogen stemming.

De gewogen stemming in de praktijk

Dit type stemming wordt gebruikt om tijdens leden- en aandeelhoudersvergaderingen knopen door te hakken. In de praktijk wordt bijvoorbeeld gewogen gestemd bij VvE-vergaderingen waarin bepaalde bewoners meerdere huizen bezitten. Ook bij besluitvorming door aandeelhouders die in grootte uiteenlopende belangen hebben is gewogen stemmen zeer gebruikelijk. Via de tool in onze poll-module krijg je direct inzicht in de resultaten van de stemming, rekening houdend met de juiste verdeling van de stemmen.

Zo werkt het

Anders dan bij een reguliere poll tellen bij een gewogen stemming dus niet alle stemmen even zwaar mee. Om dit mogelijk te maken dienen alle potentiële stemmers vooraf in ons registratiesysteem te zijn opgevoerd, voorzien van een persoonlijke wegingscoëfficiënt. In theorie kan die waarde voor elke individuele stemgerechtigde verschillend zijn, in de praktijk wordt het voor verschillende groepen stemmers gedefinieerd. De poll zelf werkt verder exact zoals hierboven omschreven, maar bij het bepalen van de uitslag worden de wegingscoëfficiënten meegenomen. De stemmen van deelnemers zonder zo’n waarde worden in de stemresultaten buiten beschouwing gelaten.

Nog meer variatie

Maar dan zijn we er nog niet. Binnen de gewogen stemmingen bestaan er twee variantes. In de eerste variant wordt de score, zoals bij een gewone poll, afgezet tegen het aantal uitgebrachte stemmen. In de tweede variant worden ook niet-uitgebrachte stemmen meegenomen in de uitslag en is het volledige stempotentieel van invloed op de uiteindelijke verhoudingen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat we binnen onze interactieve applicaties beide varianten kunnen aanbieden.

Simultaan hybride stemmen

Welke poll-variant je voor jouw bijeenkomst ook wilt inzetten: met onze interactieve applicaties is het eenvoudig te realiseren. Je kunt je stemmingen zelfs in hybride vorm organiseren: een deel van de stemmers is fysiek aanwezig en stemt via de app op hun mobiel, het andere deel neemt tegelijkertijd via ons online platform deel aan de stemming. En de uitslag? Die is zoals gezegd direct beschikbaar.

Meer weten? Neem even contact met ons op!

Blijf op de hoogte

Volg ons via

Of bel ons op +31 (0) 88 99 87 444, mailen kan ook naar info@invitado.nl