Internistendagen 2022

Interactieve internisten tijdens driedaags congres

Interactieve congres
Producten
icon Event-app Event-app
icon Registratie op locatie Registratie op locatie

‘Internisten in beweging’ was de naam van de Internistendagen 2022. Voor dit driedaagse congres kwamen de leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) daadwerkelijk in beweging. Allereerst om in het MECC in Maastricht te komen, maar eenmaal gearriveerd werden ze ook daar gemobiliseerd om tijdens de sessies vooral mee te doen. Via onze Vaya Visitor App werd live interactie ingezet, en dat werd zowel door de organisatie als door de bezoekers zeer gewaardeerd!

Twee badgestickers

Het door live-communicatiespecialist EventeX gebruikte registratiesysteem communiceerde met onze software via een beveiligde koppeling, die onze developers voor dit doel hadden ontwikkeld. De aanmeldingen werden regelmatig gesynchroniseerd, zodat de bezoekers gescand konden worden - zowel met onze scanstations bij de entree van het event, als met de mobiele Saludo-app bij de ingang van de verschillende sessies. Bij de entree resulteerde een succesvolle scan in twee badgestickers: een eerste met de persoonsgegevens van de bezoeker, een tweede met een persoonlijke QR-code.

QR-code voor toegang tot de app

Deze tweede sticker werd achter op de badge geplakt. Als de QR-code met een mobiele telefoon werd gescand, gaf deze – heel handig – direct toegang tot de web-app die onze specialist voor de Internistendagen binnen onze Vaya-omgeving had klaargezet. Eventex had - naar eigen zeggen met veel plezier - alle content voor de app geplaatst.

Lees meer over de Vaya Visitor App
QR-code voor toegang tot de app

Interactieve internisten

Tijdens de sessies konden de aanwezige internisten in de app meedoen aan polls, waarvan de resultaten via een door ons gegenereerde output direct op het grote scherm in de zaal werden getoond. Vragen die in de Q&A-module van de app werden gesteld, werden doorgezet naar de tablet van de gespreksleider. Zo konden ze tijdens de sessies direct worden behandeld.

Quiz

En dan was er nog een quiz, waaraan de bezoekers via de app in regioverband deelnamen. Het goede antwoord per vraag werd pas ná beantwoording door de zaal door een deskundig panel bepaald. Door dit achteraf in de backend van onze Quiz-module te verwerken, werd de winnende regio bepaald.

Primeur

De interactieve mogelijkheden van ons eventplatform zijn de afgelopen jaren uitvoerig getest, maar werden tijdens de Internistendagen voor het eerst binnen onze Vaya Visitor App ingezet tijdens een fysiek event. Onze specialist ter plaatse zorgde ervoor dat dit vlekkeloos verliep. Toen de organisatie de interactie wegens succes tegelijkertijd in een tweede zaal wilde inzetten, kon ook een medewerker van EventeX na enkele instructies feilloos met het systeem overweg. Het illustreert de uitstekende samenwerking met deze 'makers van live communicatie' tijdens dit perfect georganiseerde congres.