Privacy statement

Jouw gegevens zijn bij ons in veilige handen.

PRIVACY STATEMENT – INVITADO VISITOR MANAGEMENT BV

V3.2 23 juni 2020


1. Algemeen
In dit privacy statement geeft HVMP Marketing BV, handelend onder de naam Invitado informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Invitado. HVMP Marketing BV is gevestigd aan de Vlasmarkt 1a, 3011 PW Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24.39.81.97. Invitado is bereikbaar via telefoon 088-9987444 en per e-mail: info@invitado.nl.

HVMP is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website invitado.nl, e-mail, sms of apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Invitado, de gebruikers van de apps van Invitado, de klanten van Invitado en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Invitado en verder alle personen van wie Invitado persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Invitado.

 

2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Invitado worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website invitado.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website invitado.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens
Invitado gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

 

4. Inschakeling van derden
De website van Invitado wordt gehost door Exonet BV. Voor mailings wordt gebruikgemaakt van MailChimp, een geregistreerd handelsmerk van The Rocket Science Group. Lees voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp. Met beide partijen heeft Invitado Visitor Management BV een verwerkersovereenkomst gesloten.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hiervoor niet vastgelegd.

 

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Met uitzondering van MailChimp, worden uw persoonsgegevens, te weten naam en emailadres, niet buiten de EER verwerkt.

 

6. Cookies
Deze website van Invitado maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. De analytische cookies worden gebruikt om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website. Invitado gebruikt hiervoor Google Analytics van Google Inc. Invitado heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal  erwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres zal maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Invitado heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Invitado maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Invitado heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
7.1. Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene HVMP bereiken via telefoon 088-9987444 en per e-mail: info@invitado.nl.

7.2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@invitado.nl.

7.3. Als u een klacht heeft over hoe Invitado uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met HVMP opnemen door een mail te sturen naar info@invitado.nl of te bellen met 088-9987444. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Bewaartermijn
Invitado bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

9. Beveiliging
Invitado heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9.1. Beveiligingsniveau
Invitado is ISO 27001 gecertificeerd. Dit certificaat voor informatiebeveiliging garandeert dat het optimaliseren van dataveiligheid uitgangspunt is bij alles wat we doen.

9.2. Maatregelen van verwerker om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens:

Autorisaties: ieder personeelslid heeft een eigen account en voor dat account worden de benodigde machtigingen afgegeven. Zonder de juiste machtigingen is er geen toegang tot de persoonsgegevens.
Logging: alle handelingen van een account binnen ons portal worden gelogd.

9.3. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, toegang of openbaarmaking:

Beveiliging systemen voor opslag: alle persoonsgegevens worden at rest versleuteld opgeslagen.

Beveiliging verbindingen: alle verbindingen waarbij persoonsgegevens worden verzonden zijn versleuteld aan de hand van een SSL certificaat. Toegepaste software wordt up-to-date gehouden.

9.4. Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

Gebruikte servers worden continu gemonitord. Ontwikkelde software is en wordt actief onderworpen aan veiligheidstests. Logging mechanismen met alarmeringsfunctie zorgen ervoor dat ongewone activiteit direct gesignaleerd wordt.

 

10. Wijzigingen in het Privacy statement
10.1. Invitado behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Invitado adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 23 juni 2020.

 

De informatie op deze pagina is een afgeleide van het privacy statement dat in pdf-vorm wordt gepubliceerd en deel uitmaakt van ons ISO 27001 managementsysteem. Het is mogelijk dat wijzigingen in de pdf op deze pagina (nog) niet zijn doorgevoerd.

We zitten voor je klaar

Kom langs, bel ons op +31 (0) 88 99 87 444 of mail naar info@invitado.nl